Technológie napredujú a medzi ne sa ráta napríklad aj AI (umelá inteligencia), ktorá sa neustále vyvíja. K AI sa začína medzi časom pridávať aj robotika, v ktorej sa dosahujú bravúrne výsledky. Myslíte si, že toto naozaj raz roboti dokážu?

Vyzerá to tak, že vývin robotov stále napreduje a čoskoro sa dostaneme do doby, kde to už bude úplne bežné, že sa na nás robot usmeje, alebo zaklipká očami a podobne.

Pozrite si toto unikátne video, ktoré popisuje vývoj systému pre realistický pohľad na interakcie človek-robot s použitím humanoidnej animatronickej busty. Predstavujeme všeobecnú architektúru, ktorá sa snaží nielen vytvárať interakcie pohľadu z technologického hľadiska, ale aj optikou animácie postáv.

Zdroj: Disney

Reklama
Reklama
Share: