Google sa podaril tento rok obrovitánsky počin vďaka, ktorému si presunie časť zdravotníckych záznamov na analytické nástroje pre svoje servery. Znamená to, že v Amerike sa to dotkne viac než 150 nemocníc a 50 zariadení na starostlivosť o seniorov.

Firma Alphabet, ktorá vlastní Google tento rok už v júli naznačila túto spoluprácu. Pre niekoho je to prekvapením, že sa práve teraz dostalo k tomu, že prišlo k spolupráci, ale vďaka tejto spolupráci si Google získal milióny zdravotných záznamov o pacientoch 21 krajín USA. Podľa všetkého záznamy sa nedotýkajú len záznamov, ale aj laboratórnych výsledkov, diagnóz, záznamoch o hospitalizáciach, pri ktorých sú priradené mená a dátumy narodenia.

 

Momentálne je otázne, že čo Google plánuje spraviť s týmito dátami, ale Google reaguje tak na to, že spoločnosť nemá v pláne použiť získané zdravotné záznamy na podnikateľské zámery. Naďalej podľa Google zostáva správcom údajov firma Ascension, pričom Google zostane naďalej len poskytovateľom služby. Podľa Ascension je všetko v poriadnu a naďalej je všetko v súlade so zákonmi a nastavenými pravidlami medzi pacientmi.

Zdroj: TU

Reklama
Share: