Zdá sa, že optimalizácia inštalácií aplikácií sa môže zlepšiť vďaka novým fíčurkám v Obchod Play.

Ak chcete, aby vaše zariadenie bežalo lepšie, než doteraz. Tak nenechajte mu újsť túto aktualizáciu.

Mnoho krát sa počas posledných rokov stalo to, že Google sa pustil do zmenšení veľkostí aplikácií, ktoré boli vytvorené pre Android. Všetko spočívalo v optimalizácií kódov a zdrojov, ktoré sa sťahovali do zariadení. Vďaka novej fíčurke budeme môcť konečne rozprávať o „Optimalizácií inštalácií aplikácií“ z Obchod Play.

Čo tou novinkou získame? A ako si zoptimalizujeme aplikácie?

Akonáhle si zapneme možností optimalizácií, tak Google nám bude vedieť zistiť to, že ktoré časti aplikácie sú často používané pri prvom otvorení po inštalácií. Na základe zhromaždených údajov, tak Google bude vedieť získať z aplikácie to potrebné, aby ju mohol optimalizovať a do budúcna, aby sa aj ďalším používateľom spúšťala rýchlejšie a lepšie sa aj otvorila a inštalovala.

Na základe tzv. crowdsourcingu nebude aplikácia zhromažďovať osobné údaje (meno, e-mailovú adresu a ani žiadne iné údaje zo zariadenia). Tieto údaje nebude poskytovať ani tretím stranám. Nedotkne sa ani informácií o nahranom obsahu a stiahnutom do aplikácií.

Všetky údaje, ktoré bude získavať aplikácia sa bude kombinovať s aplikáciámi a s používateľom tak, aby našla trendy a dokázala určite podstatné časti aplikácie. Samotný Google uviedol tri výhody, avšak nešpecifikoval to.

Čo získame?

  • budeme mať rýchlejšiu inštaláciu aplikácií z Obchod Play
  • Získame čas potrebný na otvorenie a spustenie aplikácií a docielime vďaka tomu kratší čas pri spúšťaní
  • Záťaž na chod smartfónu sa zníži, či už procesora, batérie / úložiska

V skratke povedané metóda by mohla fungovať takto. Ak budeme využívať sociálne siete, tak filtre fotografií, úpravy videa a pod si budeme môcť stiahnuť dodatočne ak to naozaj budeme potrebovať.

Ak si nebudete chcieť nechať vaše zariadenie optimalizovať, tak táto fíčurka sa bude dať vypnúť cez nastavenia Obchod Play. Zatiaľ táto fíčurka ešte nie je prístupná, ale ako už poukazujú mnohé portáli, tak v najnovšej verzii 24.5.13 sa už nachádza.

Zdroj: 9to5google

Reklama
Share: